interf

gruppeudstilling på gallery hjorth

Vi er et værkstedsfællesskab bosat i kbh bestående af;

Franco Turchi, Inger Scharff, Per Gerhard, Malene Bang og Katja Løgstrup-Hansen

Begrebet ”interferens” som kendes fra folkeskolens fysiktime, bliver i denne udstilling
brugt som det installatoriske greb.I udstillingsrummet vil vi forsøge at skabe disse
interferenspunkter værkerne imellem, ved hjælp af lys, bemaling og værkernes
placering, for på den måde at pege på påvirkninger imellem værkerne. Flere
muligheder og måder for at aflæse værkerne vil åbne sig, både som individuelle og
som en del af en støre helhed i rummet, hvor nyt opstår.

Franco Turchi. Mytologiske figurer fletter sig sammen med nutidsrelaterede
karakterer og bevarer samtidig den sublime stemning tilhørende det klassiske, hvor
masse og lys er kernen i skulpturens tilblivelse og formgivning.

Inger Sharff. Maleri. Modsætningerne er repræsenteret for at skabe helheden.
Detaljerne fortabes imens de stadigt træder frem. Ved brug af grove og fine pensler,
samt præciserende ornamenter der smadres igen tålmodigt, opstår en stille vildskab.
Landskaberne svæver mellem heden og frosten, mellem det abstrakte og det
impressionistiske. Sort, hvid og sølv og naturalistiske hverdagsfugle.

Per Gerhard. Uddannel fra det Kgl. Danske kunstakademi I 2011.
Tusindkunstner af guds nåde. Arbejder med installation i stor skala, som oftest i træ.
De imponerende installationer mikses som regel med grafik, tegning, foto og/eller
video.Derudover er Per Gerhard en produktiv musiker, der solo under
navnetGERHARD GULSOT og med bandsne OD. DØDSPRINSEN og
ANGELWHITE har udgivet en lang række perler.

Malene Bang. Uddannet fra det Kgl. Danske Kunstakademi i 2012, arbejder primært
med tegning, skulptur, film og installation, i en gådefuld mental verden, med et til tider
morbidt tonefald der drager paralleller til horror movies og fetichisme. Malene Bang
er interesseret i de narrative og fortællende sceneri i hverdags daglig liv, hvor den
menneskelige eksistens spiller en central rolle. Fra livshyldest til det kolde og
selvrefererende værk.

Katja Løgstrup-Hansen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademii 2012.
Hun arbejder blandt andet med skulptur, tegning, grafik og strikkedevægophæng.
Hun er inspireret af ideologier, utopier, økonomi, triviallitteratur, monumentalarkitektur
og forskellige former for sammenhænge og sammenbrud indenfor disse felter.