9/3 – 6/4 – 2013 : Søren Dahlgaard – Fundraising

OPENING 9. marts KL. 10-16
EXHIBITION ENDS – 6. april 2013

Fundraising udstilling til Søren Dahlgaards
deltagelse i Venice Biennalen.